CONTACT SERVICII PROIECTARE AVIZE AUTORIZATII PRIMA PAGINA
 
             AUTORIZATII

Autorizatia de constructie este actul prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant pentru construire si certifica dreptul de  incepere a lucrarilor.
Autorizatia de construire se  obtine in baza Legii 50/1991 – “Legea privind autorizarea  executarii lucrarilor de constructii”, cu completarile si modificarile  ulterioare
     Aceasta autorizatie ete obligatorie pentru inceperea  lucrarilor, in caz contrar se sanctioneaza cu amenda intre 1000 si 100000 RON, sau chiar cu demolarea constructiei ilegale.
Documentatia pentru obtinerea Autorizatiei de construire contine:

  • Cerere tip
  • Certificatul de urbanism - copie
  • Certificatul de inregistrare (C.U.I.) si Certificat constatator punct de lucru – copie
  • Avizele solicitate prin intermediul Certificatului de urbanism – in original/copie
  • Act de spatiu (contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat etc.) - copie legalizata
  • Diverse alte documente solicitate prin intermediul Certificatului de urbanism
  • Proiectul de arhitectura faza DTAC/DTAD, semnat si stampilat de arhitect autorizat de catre Ordinul Arhitectilor din Romania (O.A.R.) – 2 ex. in original
  • Dovada inregistrarii proiectului la O.A.R.
  • Planuri cadastrale scara 1:500 si 1:2000 - 2 ex. – copii
  • Taxa de autorizatie de construire
    
            ORA
 
            VALUTA
Curs Valutar BNR
Convertor Valutar
 
   
 
 
ARTEFFECT © 2009